Énekelt hitvallás. Hitvallási tartalmak énekeinkben

A lelkészi szolgálat fontos része az éneklés, és fontos eszköze az énekeskönyv. Ismerjük-e valóban a gyülekezeti énekeinket? Tudatosult-e bennünk, hogy a gyülekezet nem csak akkor tesz vallást hitéről, amikor a liturgia menetében meghatározott elemként hallható szóval elmondja az egyház tételesen megfogalmazott hitvallását, hanem olyankor is hitéről vall, amikor együtt énekel az istentiszteleten? Mikor és milyen körülmények között keletkeztek a hitvallás jellegű énekeink (Credo, Te Deum, Laudamus te Christe), milyen korszak tanítását hordozzák magukon? Vajon találunk-e az énekeskönyvben vagy az ifjúsági énekeskönyvekben hitünk minden lényeges tartalmát kifejező éneket, vagy pedig vannak olyan fontos témák, melyek hiányoznak az énekeskönyvek anyagából? Melyek azok az gyülekezeti vagy ifjúsági énekek, melyeknek szövege hitvallási kérdéseket vethetnek fel, hiszen leginkább egy bizonyos lelkiség, kegyességi irányzat Szentírás értelmezésére épülnek? Miként hasznosíthatjuk az énekek hitvallás jellegét illetve az énekek hitvallási tartalmait a gyülekezeti munkában (istentiszteletek, hitoktatás, lelkigondozás, )? Az előadást énekléssel, különböző stílusú műzenei és könnyűzenei feldolgozás meghallgatásával, és néhány képművészeti alkotás segítségével (festmény, szobor, kódexeket díszítő miniatúra stb.) tesszük szemléletesebbé.

Dátum és időpont: 
csütörtök, 2019, Február 14 - 17:00