Hosszú reformáció Erdélyben: Zágoni Aranka György Jo keresztyén… c. fordításának homiletikai és eszmetörténeti sajátosságai

Előadásomban arra teszek kísérletet, hogy Zágoni Aranka György (1705−1767) püspök kéziratban maradt fordításának (Jo keresztyén Az Az: A keresztyén embernek minden tisztit XVII. szakaszokba foglaló idvességes trakta) angol és francia forrásait beazonosítsam, illetve a fordítás jelentőségét eszmetörténeti és homiletikai szempontokból értékeljem. Mivel Aranka György fordítása Herményi Dienes József 1755-ös másolatában is fennmaradt, és Hermányi Dienes egy előszót illesztett a fordításhoz, ezáltal tanulmányozhatóvá válik a kéziratos nyilvánosság működése a 18. századi református kegyességi irodalomban. Ezeket a vonatkozásokat reflektálja az előadásom.

Dátum és időpont: 
szerda, 2021, Június 2 - 09:40