Vallásos hidegháború - Magyar református egyházi diplomácia politikai instrumentalizálása az 1950-es évek elején

At alig néhány éve megalakult Egyházak Világtanács (EVT) röviddel a koreai háború kirobbanása után nyilatkozatban ítélte el Észak-Koreát és támogatta az ENSZ "rendőri" beavatkozását. Az EVT nyilatkozatát elsőként bírálta nyílt levelében Bereczky Albert, a Magyarországi Református Egyház konventi és zsinati elnöke, amely bírálat után aktív levelezés indult az EVT jövőbeli politikai szerepvállasait és egész jellegét illetően közte és az EVT főtitkára, W. A. Visser 't Hooft között. A levelezés, a soron következő gyűlések és viták szemléletesen mutatják be, hogy hogyan próbálta felhasználni a református egyház külpolitikáját a kommunista államhatalom, elsősorban azért, hogy az EVT-t megnyerhesse a már a szovjet propaganda céljaira felhasznált békemozgalom számára.

Dátum és időpont: 
szerda, 2021, Június 2 - 18:00