Vallásgyakorlás, mint kulturális ellenállás a szocializmus alatt, kutatási beszámoló

Előadásomban egy, a kommunista diktatúra alatti vallásgyakorlás és kulturális ellenállás összefüggéseit vizsgáló, folyamatban lévő intézményközi kutatás részeredményeiről, kérdésfelvetéseiről szeretnék beszámolni. A kutatás olyan kérdésekre keresi a választ, mint pl. milyen eszközei, lehetőségei, mozgástere volt a keresztény közösségeknek saját értékrendjük, normarendszerük tovább örökítésére. Milyen egyéni és közösségi stratégiák alakították az egyházi-vallási magatartásformákat a szocializmus évtizedeiben? Miként reagált a pártállam, illetve az egyházi vezetés a hitélet kereteinek tágítására irányuló autonóm törekvésekre, alternatív stratégiák kialakítására, s vett részt a tűrt és tiltott közötti határvonal körüli alkudozásokban? Voltak-e felekezeti sajátosságok, eltérő katolikus-protestáns stratégiák e szűkre szabott játéktér kitöltésre?

Dátum és időpont: 
szerda, 2021, Június 2 - 18:20