Szakralitás és szervezettség a református online liturgiában

A református liturgia elnevezésében nem szent, mint például az ortodox vagy a katolikus (szent liturgia, szent mise), de mindenképpen a Szenttel, a Szentségessel való találkozás alkalma. A világjárványig talán fel sem tűnt, hogy mennyi fontos részlete van a Szent elé járulásnak, a különféle istentiszteleti formák pontos megszervezésének és a résztvevők hatékony tájékoztatásának.

Az új helyzet hatalmas, sokszor nyomasztó, embert és alkalmazkodó készséget próbáló események elé állította egyházunk lelkészeit és azok munkatársait. Az előadás az istentisztelet teológiai alapjait figyelembe véve újra gondolja és megerősíti a különböző liturgiák elemeit, a felmerült új szabályozásokat és elvárásokat, a gyülekezet nélküli Istentiszteletek és megélt közösség nélküli úrvacsorázások kihívásait. Megvizsgálja a liturgiákon részt vevő szereplők feladatait, az öltözettől, megjelenéstől a felkészültségig, az Istennel és emberekkel való kapcsolatban lét felelősségéig. Mindezeket figyelembe véve, a jövőre tekintve, a hallgatósággal közösen keresi a választ, hogy milyen belső és külső feltételek mellett lehet az online térben hatékony szószéki és minden más liturgikus szolgálatot végezni.

Dátum és időpont: 
szerda, 2022, Március 9 - 09:00