„... rector Zilahensis, tandem academias salutavit ...” A zilahi rektória, mint karrierlehetőség, 1646–1800

A zilahi kollégium történetével a 19. század utolsó évtizedeitől kezdődően napjainkig több munka is foglalkozott, több-kevesebb alapossággal (Magyarósi István, Somogyi Jenő, Petri Mór, László Jenő, legutóbb pedig László László). A szerzők számára az egyik alapvető forrást az iskola 1646-ban megkezdett matrikulája jelenti. Az itt olvasható rektori névsort többen is teljességében közölték, de anélkül, hogy részletesebb vizsgálatnak vetették volna alá. Előadásom célja a zilahi iskola élén állt rektorokra vonatkozó adatok lehetőség szerinti rendszerezése és a levonható következtetések értelmezése, különös tekintettel arra, hogy a szilágyi traktus legjelentősebb iskolája mennyiben jelentett biztos kiindulópontot a külföldi tanulmányokhoz, s a hazatért akadémiták további karrierje mennyiben kötődött a Szilágysághoz.

Dátum és időpont: 
csütörtök, 2022, Május 19 - 16:20