A kolozsvári magyar felekezetközi egyetem története

1918. november 15-én a magyar egyházak vezetői egyetemi tanárokkal együtt értekezletet tartottak Kolozsváron, ahol annak az egyházi és oktatási együttműködésnek az alapját fektették le, amely mozgatórugója volt az impériumváltás alatti és az azt követő időszak erdélyi magyar társadalomszervezésének. Ez leginkább az oktatás terén bontakozott ki. 1919 májusában a Ferencz József Tudományegyetem kolozsvári működése megszűnt. A helyzet orvoslására a már említett egyházi vezetők és egyetemi tanárok kerestek megoldást, akik egy felekezetközi magyar egyetem létrehozását kezdeményezték 1920 júniusában. A különböző politikai bonyodalmak és sajtóviták után az egyetem végül nem kezdhette el működését, mindazonáltal az akkori kolozsvári református teológiai fakultás (mai KPTI) épületében egy éven keresztül működött egy felekezetközi tanárképző, amelyet 1921 őszén szintén betiltottak a hatóságok. Az előadás ennek az egyetemalapítási kísérletnek az alakulását mutatja be az 1918–1922 közötti időszakban, elsősorban levéltári források és a korabeli sajtó alapján.

Dátum és időpont: 
csütörtök, 2022, Május 19 - 14:50