Pap László református dékán életútja

Előadásomban egy, a kommunista diktatúra alatti vallásgyakorlás és kulturális ellenállás összefüggéseit vizsgáló, folyamatban lévő intézményközi kutatás részeredményeiről, kérdésfelvetéseiről szeretnék beszámolni.

A kutatás olyan kérdésekre keresi a választ, mint pl. milyen eszközei, lehetőségei,mozgástere volt a keresztény közösségeknek saját értékrendjük,normarendszerük tovább örökítésére. Milyen egyéni és közösségi stratégiák alakították az egyházi-vallási magatartásformákat a szocializmus évtizedeiben? Miként reagált a pártállam, illetve az egyházi vezetés a hitélet kereteinek tágítására irányuló autonóm törekvésekre, alternatív stratégiák kialakítására, s vett részt a tűrt és tiltott közötti határvonal körüli alkudozásokban? Voltak-e felekezeti sajátosságok, eltérő katolikus-protestáns stratégiák e szűkre szabott játéktér kitöltésre?

Dátum és időpont: 
péntek, 2022, Május 20 - 09:00