A Nyüvedi Református Iskola és az impériumváltás

Előadásomban a Nyüvedi Református Iskola azon új, addig még nem tapasztalt kihívásait ismertetem, amelyeket az I. világháborút követő impériumváltás, közelebbről pedig a Román Királyság oktatási rendszere és annak célkitűzései idézett elő.
Az előadás során röviden ismertetem az impériumváltás körülményeit és a nyüvedi iskola akkori helyzetét, továbbá a konkurens állami iskola létrehozását, a nyilvánossági jog és a tanerők személye körül kialakult bonyodalmakat, valamint a tantervben hozott változásokat is.
Előadásom a Nyüvedi Református Iskola mindennapjain keresztül mutatja be azt az új helyzetet, amit a trianoni határok meghúzása teremtett a Román Királyságba átkerült emberek és közösségek életébe. Az országhatárok átrajzolása az emberi élet minden területén változást eredményezett, ami alól az oktatás sem volt kivétel.

Dátum és időpont: 
péntek, 2022, Május 20 - 10:50