A keresztség sákramentumának gyökerei a Második Templom korabeli judaizmusban

A keresztyénség vallásfejlődési szempontból való vizsgálata nem újkeletű kérdés, már több évszázada foglalkoznak vele, ennek során pedig rendszeresen összehasonlítják a többi vallással. Mi is hasonlóképpen igyekszünk tenni, ami a vízzel való szokások és a keresztség kapcsolatát illeti. Jelen dolgozatban a kapcsolópontokat csupán formai szempontból vizsgáljuk, teológiaiból nem. Azt tisztán látjuk, hogy történelméből kifolyólag, a zsidóságra több nagy kultúra is hatást gyakorolt, melyeknek nyomait véljük felfedezni a keresztség és bemerítés bizonyos gyakorlataiban és azok fejlődésében. A kérdéskör pedig újabb árnyalatokkal színesedik, amikor a jézusi misszió kilép Júdea tartomány határin kívülre. Hol találunk hasonló szokásokat a környező népek között? Hogyan alakul Izráel népének felfogása a rituális tisztaságról a környező népekkel való kölcsönhatásban? Fontosabb-e a körülmetélkedés, mint a folyamatos tisztán maradás? Ezeket a kérdéseket igyekszünk figyelembe venni, valamint megválaszolni, miközben ismertetjük a keresztség sákramentumának gyökereit, melyek forrása a kultúra és a történelem mélyéből fakad.

Dátum és időpont: 
szerda, 2022, Május 18 - 14:50