„Én genny vagyok Efraimnak és rothadás Júda házának” (Hós 5,12). A betegség metaforája Hós 5,8–6,6-ban különös tekintettel a betegség biblika teológiai jelentőségére

Hós 5,8–6,6 alaprétege a szír-efraimita háborút dolgozza fel nagyon sok metaforát és jelképet használva fel. Ezek közül egyik, amikor Jhwh magát betegségként, kórok tüneteiként nevezi meg, és egy erős képben gennynek és rothadásnak tünteti fel magát. Az előadás a Hós 5,8–6,6 elemzése alapján azt kívánja megvizsgálni, hogyan épül bele ez a sokkoló kép Hós üzenetébe, és a konkrét mondanivalón túl milyen képzeteket implikál Jhwh-val kapcsolatosan kitekintve a betegség tágabb biblika teológiai képzetrendszerére. Az előadás bevezetőjében a betegség általános Közel-Keleti és ószövetségi képzetei is vizsgálat tárgyát képezik.

Dátum és időpont: 
hétfő, 2022, November 14 - 15:00