Egyház a társadalomban – társadalom az egyházban

„Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.… Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való.” (Jn 17,15–16) – kérte Jézus főpapi imájában; és „…ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm 12,1) – intett és buzdított Pál apostol. Tehát nincs számunkra más mód, mint Isten oltalmába menekülni, eltávolodni; és óvatosan kell tartózkodnunk, elzárkóznunk a „világi dolgoktól”? Csakhogy az Ige testté lett, és ez több mint óvatos, apolitikus tartózkodás. Ez az előadás néhány bibliai és Biblián kívüli szemléltetéssel segít tisztábban látnunk abban a kérdésben, hogy mi az egyház relevanciája napjaink társadalmában.

Dátum és időpont: 
kedd, 2023, Szeptember 12 - 09:00