A gyülekezet / az egyház belső élete, mint kívülre (a világra) néző szolgálatának forrása

A gyülekezetet / az egyházat a vonzóerő (centripetális, központkereső) és a kipörgető (centrifugális) erő, illetve azok összjátéka határozza meg. A vonzóerő a gyülekezet belső életében, a közösségben (communio) nyilvánul meg. Ez a centripetális erőkifejtés azért történik, hogy megvalósulhasson a centrifugális erőkifejtés, vagyis a világra néző szolgálat (missio). Az előadás leírja e két gyújtópontot és a közöttük fennálló kölcsönhatást. Eközben arra a kérdésre keresi a választ, hogy mit jelent a gyülekezet / az egyház életére, valamint a lelkipásztori szolgálatra nézve az a meglátás, hogy a közösség egyik lényeges célja a világra néző szolgálat, illetve, hogy a communio egyben a missio feltétele is.

Dátum és időpont: 
szerda, 2023, Szeptember 13 - 15:00