Kénosi Tőzsér János unitárius egyháztörténeti munkássága

Kénosi Tőzsér János a 18. századi unitárius egyháztörténetírás egyik meghatározó alakja volt. Elég keveset tudunk az életéről, éppen ezért egy előadás keretében, a fennmaradt művein keresztül az a szellemi portrét próbáljuk megrajzolnom, amely rávilágít egész munkásságára. Főműve a latinul írt Historia Ecclesiastica Transilvano Unitariorum monumentális alkotás, amelyet kontinuátorai kiegészítettek és ma már Az Erdélyi Unitárius Egyház története címmel magyarul is olvashatunk.

Dátum és időpont: 
szerda, 2023, Május 3 - 12:20