Hitvallásunk és az úgynevezett missziói spiritualitás összefüggései

Manapság új teológiai tudományágként beszélnek a (keresztény) spiritualitás divatos diszciplínáról, s a teológiai curriculumba világszerte sok helyen bevezették. Ennek kapcsán újabban egy új határtudomány kifejlődésének is tanúi lehetünk, az úgynevezett missziói spiritualitás van feljövőben. Ennek elméleti és gyakorlati megalapozása és kutatása jelentős helyet foglal el főleg az ún. applied theology (alkalmazott teológia), közelebbről pedig a missziológia területén. Azért határtudomány, mert a missziológia és a gyakorlati teológia, közelebbről a lelkivezetés (azaz spirituális követés) és lelkigondozás területén is divatossá váló keresztyén életvezetés (life coaching) elmélete megköveteli, hogy behatóbban foglalkozzanak a lelkiségtörténeti egyetemes hagyomány feltárásával és alkalmazásának lehetőségeivel. Előadásomban a következő kérdések kerülnek terítékre: miért beszélünk par excellence missziói spiritualitásról? Miért releváns ezzel foglalkozni? Miért fontos református lelkipásztorként ezen a téren eligazodni? A sajátosan református hitvallási szemlélet miért részesíti előnyben az ún. inkarnációs modellt az egyház hitvallástételének és missziói mandátumának betöltésében?

Dátum és időpont: 
csütörtök, 2018, November 8 - 15:00