Evangélikus tételsor (2017)

Az evangélikus felvételizők esetében az alábbi ismereteket és készségeket illetően történik felmérés.

Beszédkészség

Egy szabadon választott vers elmondása és egy, a bizottság által kijelölt prózai szöveg felolvasása.

Ének

Egy szabadon választott népdal és két gyülekezeti ének eléneklése az Evangélikus énekeskönyv anyagából. A két egyházi éneket a vizsgáztató bizottság a jelölt által írásban benyújtott 10 szabadon választott ének közül jelöli ki. A szabadon választott énekek listáját a jelölt a vizsga alkalmával írásban nyújtja be a vizsgáztató bizottságnak (gépírás).

Kátéismeret

Luther Márton Kis Kátéja kérdés-feleletei (a konfirmációi káté csillaggal jelölt kérdései).

Zárt helyi írásbeli dolgozat

  A zárt helyi írásbeli dolgozat adott témában írt szabad fogalmazásból áll. A dolgozatban a következőket értékelik:
 • Formai elvárásoknak való megfelelés (felépítés)
  • A fogalmazás a címben megadott témát dolgozza-e fel.
  • Helyesírás, igényes fogalmazás.
 • Tartalmi szempontból:
  • az adott témához esetleg kapcsolódó bibliai igék, történetek
  • az adott témához kapcsolódó egyházi szokások leírása
  • a témához kapcsolódó esetleges egyháztörténeti vonatkozások
  • a témához kapcsolódó esetleges néprajzi vonatkozások (néphagyományok, népköltészet stb.)
  • személyes vonatkozások, élmények.

Példák a dolgozat lehetséges témáira

 • A keresztség.(Keresztelés a gyülekezetünkben)
 • A konfirmáció (pl. Az én konfirmációm).
 • Az ifjúsági munkához kapcsolódó események, rendezvények (Emlékezetes vallásóra, ifjúsági óra, bibliaóra, evangélikus tábor vagy találkozó, Szélrózsa stb.)
 • Az egyházi év ünnepei.
 • Az evangélikus templom (A mi templomunk)