Felvételi alapképzés - Unitárius tételek (2018)

Bibliaismeret tételek

Ószövetség

1. A világ teremtése és az édenkert 1Móz 1,1–2,3; 1Móz 2,4–3,24
2. Kain és Ábel 1Móz 4,1–16
3. Az özönvíz 1Móz 6–8 fej.
4. Ábrahám története 1Móz 12,1–13, 18. fej.; 22,1–19
5. Jákób története 1Móz 25,19–34; 27. fej; 28,10–22
6. József története 1Móz 37. és 41. fej.
7. Mózes születése, elhívatása és az egyiptomi kivonulás 2Móz 2–3; 13–14 fej.
8. A Sinai hegynél; a Tízparancsolat 2Móz 19,1–20,21
9. Józsué és átkelés a Jordánon Józs 1–4 fej.
10. Gedeon elhívatása és harca Bír 6–7. fej.
11. Sámuel története 1Sám 1–3. fej.
12. Dávid király bűne 2Sám 11–12. fej.
13. Salamon bölcsessége 1Kir 3. fej.
14. Illés prófétasága 1Kir 17–19. fej.
15. Ézsaiás, Jeremiás és Ezékiel próféta elhívása: Ézs 5. fej; Jer 1. fej; Ez 1–3 fej.
16. Jónás próféta Jón 1–4. fej.

Újszövetség

1. Jézus születése Lk 2. fej; Mt 2. fej.
2. Jézus megkeresztelése és megkísértése Mt 3,13–17; 4,1–11
3. Keresztelő János Mt 3,1–12; 11,1–19; 14,1–12
4. Jézus elítélése, halála és temetése Jn 18–19 fej.
5. A hegyi beszéd Mt 5–7 fej.
6. Jézus és a szombat Mt 12,1–37
7. Hét példázat Isten országáról Mt 13,1–52
8. Adós szolga, szőlőmunkások és talentumok példázata Mt 18,21–35; 20,1–16; 25,14–30
9. Könyörülő szamaritánus és tékozló fiú példázata Lk 10,25–37; 15,11–32
10. Jézus beszélgetése a szamáriai asszonnyal Jn 4,1–24
11. Az első pünkösd ApCsel 2,1–47
12. Saul (Pál) megtérése ApCsel 9,1–31
13. Péter megkereszteli Kornéliusz házanépét ApCsel 10,1–11,18
14. Pál első térítői útja ApCsel 13 – 14. fejezet
15. Pál Athénben, Korinthusban és Efézusban ApCsel 17,16–34; 18,1–17; 18,24–40
16. Pált fogolyként Rómába viszik ApCsel 25–28 fej.

Ének

Teremtő nagy Isten (6)
Ím bejöttünk templomodba (12)
Megpihenni, megnyugodni (16)
Világosság szent Atyja (23)
Nagy Istenünk tekints le ránk (24)
Mennyben lakó én Istenem (33)
Hozzád megyek Uram (57)
Gondviselő jó Atyám vagy (60)
Úristennek szent fia (156)
Hajnal mosolyog az éj után (131)
Isten szent lelke, égi láng (144)
Jer az Úrnak asztalához (166)
Szívemet hozzád emelem (185)
Mint a szép híves patakra (189)
A Sionnak hegyén Úr Isten (192)
Vigyázz értem Úr Isten (193)
Tebenned bíztunk (199)
Áldjad én lelkem, az Urat (211)
Uram, tehozzád szállt imánk (263)
Dicsőség Istennek (277)

Unitárius káté

Összesen 135 kérdés-felelet, csak a főszöveg.