Létrejött a Pro Bono Publico konzorcium

A Sapientia EMTE, a Partiumi Keresztény Egyetem és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet által kezdeményezett társulás elsősorban az erdélyi magyar közösség, tágabb értelemben pedig a romániai társadalom egészének a javát kívánja szolgálni.


A három intézményt egyesítő társulást 2022. január 19-én jegyezték be, és az egyetemek rektorai írták alá – a Sapientia EMTE nevében dr. Tonk Márton egyetemi tanár, a Partiumi Keresztény Egyetem nevében dr. Pálfi József egyetemi tanár, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet nevében pedig dr. Kolumbán Vilmos József egyetemi tanár.

Az újonnan létrejött konzorcium a PRO BONO PUBLICO nevet viseli, jelezve, hogy elsősorban az erdélyi magyar közösség, tágabb értelemben pedig a romániai társadalom egészének a javát kívánja szolgálni.

Dr. Tonk Márton, a Sapientia EMTE rektora kihangsúlyozta, a konzorciumban levő egyetemek gyakorlatilag a romániai magyar nyelvű felsőoktatásban részt vevő hallgatók egyharmadát fogják össze egy hálózatba – ez kb. 3200-3300 hallgatót, valamint 300 oktatót jelent a képzések különböző szintjein és fokozatain. A társulás elsődleges céljai között szerepel a közös érdekek érvényesítése, a közös célok együttes megvalósítása felsőoktatási kérdésekben, mind a hazai, mind a magyarországi és nemzetközi kapcsolatokban egyaránt. A konzorcium további céljai között szerepel a szorosabb együttműködés a tehetséggondozás terén, a közös tudományos diákköri konferenciák szervezése, valamint egyetemi sporttevékenységek, versenyek közös lebonyolítása.

Dr. Pálfi József, a Partiumi Keresztény Egyetem rektora kiemelte, hogy két évtizedes önálló tevékenység után eljött az ideje annak, hogy a romániai magyar magánegyetemi hálózat három alappillérének szakmai kapcsolatait egy ilyen szervezeti hálón belül még inkább szorosra zárják. A társulás értelmében a hallgatók mindhárom intézmény szellemi és fizikai infrastruktúráját – nemzetközi adatbázisok, könyvtárak, egyetemi szolgáltatások – belsősként vehetik majd igénybe, illetve hivatalos áthallgatási lehetőséget is biztosítanak számukra, melynek keretében felvehetik egy másik (társ)egyetem tantárgyait, és azokat jeggyel is elszámoltathatják.

Dr. Kolumbán Vilmos József, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet rektora szerint mindhárom intézmény közös felelőssége az erdélyi magyar felsőoktatást olyan irányba terelni, amely a minőséget szolgálja. Ezért a konzorcium másik fontos célkitűzése a doktori iskola elindítása, melyet ilyen formában könnyebb megvalósítani, és a képzés minőségét is emelni fogja az, ha az adminisztrációs terheket a három egyetem közösen vállalja. Kiemelten fontos a leendő doktoranduszok számára gyakorlati, oktatási és kutatási terepet biztosítani, és ily módon is ösztönözni őket az itthonmaradásra.

A konzorcium irányítása egy 7 főből álló igazgatótanács feladata, melybe a Partiumi Keresztény Egyetem és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet két-két, míg a Sapientia EMTE három tagot delegál. A meghatározott igazgatótanácsi tagságok nem személyekhez, hanem egyetemi funkciókhoz kötöttek.

Az így létrejött önálló jogi személy működését és anyagi bázisát a romániai konzorciumtörvény értelmében a társult intézmények teremtik meg.

Forrás: https://sapientia.ro/hu/hirek/letrejott-a-pro-bono-publico-konzorcium