Előfelvételi tábor 2022

A felvételire jelentkezők számára a vizsgát minden évben egy kétnapos előfelvételi tábor előzi meg. Idén 17 református hallgató vett részt a táborban, ahol egymást és önmaguk megismerését szolgáló egyéni- és csoportjátékokra, illetve feladatokra került sor.


A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetbe felvételire jelentkezők számára a vizsgát minden évben egy kétnapos előfelvételi tábor előzi meg. Idén ez 2022. július 8-9 között került megrendezésre.

Idén 17 református hallgató vett részt a táborban, ahol egymást és önmaguk megismerését szolgáló egyéni- és csoportjátékokra, illetve feladatokra került sor. A foglalkozásokat Sógor Árpád ifjúsági lelkipásztor vezetése alatt Kovács Hanna-Lilla, Füstös Paul-Gabriel és Telegdi István diákképviselők vezették.

Első nap Kolumbán Vilmos József, az Intézet rektora, és Sógor Árpád ifjúsági lelkipásztor köszöntötték a táborba érkezőket, majd Füstös Paul-Gabriel ifjúsági elnökhelyettes tolmácsolásában hallgathattuk Isten igéjét. Az áhítat a pásztori szolgálat vonásait emelte ki az Ez 34,11–16 alapján, bátorítva a keresztyén embert az alázatos munkavégzésre.

Ezt követte a fiatalok bemutatkozása, akik csoportos játékok során, valamint egyéni feladatok teljesítésében mutathatták meg kreativitásukat, erősségeiket.

A második napot Telegdi István ifjúsági elnök Jn 15,16 alapján tartott áhítata nyitotta meg. Az igemagyarázatban elhangzott többek között, hogy Krisztus melletti elköteleződésünket megelőzte az ő döntése, mellyel ő választott mindannyiunkat a gyümölcstermésre és a gyümölcstermést munkáló szolgálatra.

Ezt követően a került sor a felvételi interjúra. A bizottságban a Teológiai Intézetet Balogh Csaba dékán és Ősz Sándor Előd, a jövendőbeli első évfolyam felelős tanára képviselték. Fenntartó egyházkerületeink részéről megjelent Gáll Sándor igazgatótanácsi kancellár, tanügyi és személyzeti előadótanácsos (EREK), és Kánya Zsolt Attila egyházkerületi tanácsos (KHM). A bizottságnak az ifjúsági elnökség fent nevezett két tagja is jelen volt.

A délutánt csoportdinamikai játékokkal folytattuk, és sor került az egyéni produkciókra is, melyekben a fiatalok sokoldalú tehetségüket mutathatták meg.

Vasárnap Kolozsvár Alsóvárosi Református Gyülekezetének templomában hallgathattuk Isten igéjét, Nt. Gáll Sándor kancellár tolmácsolásában.

A felvételizőknek sok sikert, életükre Isten áldását kívánjuk.

Telegdi István
ifjúsági elnök