Kárpát-medencei Protestáns Teológushallgatók Találkozójára került sor a KPTI-ben. Beszámoló

Találkozások, szoros kézfogások, öröm, mindent és mindenkit átjáró és átható hála érzése. Abban a világban, ahol e szavak jelentéstartalma egyre inkább degradálódik, olyan kaput nyitottak közösen nyolc felsőoktatási intézmény hallgatói, amelyen belépve megtapasztalhatóvá vált a szeretet és a kölcsönös együttműködés fenséges érzése.


Találkozások, szoros kézfogások, öröm, mindent és mindenkit átjáró és átható hála érzése. Abban a világban, ahol e szavak jelentéstartalma egyre inkább degradálódik, olyan kaput nyitottak közösen nyolc felsőoktatási intézmény hallgatói, amelyen belépve megtapasztalhatóvá vált a szeretet és a kölcsönös együttműködés fenséges érzése.

2022. szeptember 23–25. között a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet házigazdaként fogadta a Hivatásunk Hídjai címet viselő Kárpát-medencei Protestáns Teológushallgatók Találkozójára érkezett vendégeket.

A rendezvény alapkoncepcióját így foglalták össze a szervezők: Az elmúlt években számos tényező akadályozott bennünket a találkozásban. Ezek közül kiemelkedik a világjárvány. Az országhatárok kontúrjai a térképen vastagodni kezdtek, kapcsolataink szálai elgyengültek. Pedig hivatásunkban szükségszerű a hídépítés, határtalanul a határok között. Ennek megfelelő alkalom ez a rendezvény is. A híd átível hegyen-völgyön, és megteremti a találkozás lehetőségét. Közös, felekezetközi hidunk az istenhit, a belé vetett bizalom és az ő igaz igéjének hirdetése. Építsünk hát hidat, tiszta szavakból határok fölé…

Az eseményen részt vettek a Budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának, a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek, a Sárospataki Református Teológiai Akadémiának, a Pápai Református Teológiai Akadémiának, a Budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetemnek, a Komáromi Selye János Egyetem Református Teológia Karának, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző és Zeneművészeti Karának, valamint a KPTI Református, Evangélikus és Unitárius Karainak diákképviseletei.

A találkozó első napjának reggelén a résztvevők egészségügyi rutinvizsgálaton vettek részt. De fejet hajtottak az „áldott orvos” rendelőjében is, a reggeli áhítaton, ahol Sógor Árpád, a KPTI ifjúsági lelkipásztora hirdette az igét. Miután az áhítaton szívünk és lelkünk legmélyebb indíttatása szerint próbáltunk egymás hite és reménysége által épülni, jobban megismerni Istent és egymást, Ruszka Sándornak, az Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület elnökének az előadásán vettünk részt. Ruszka Sándor Csak azt nem tudom, hogy én ki vagyok... Az önismeret fontossága a lelkipásztori szolgálatban címmel tartott előadást.

Épültünk lélekben, gyarapodtunk bölcsességben. Meglátogattuk a kolozsvári Vallásszabadság Házát, és a János Zsigmond Unitárius Kollégiumot. Előbbiben Kovács Zsolt művészettörténész, utóbbiban Kovács Sándor, a KPTI ügyvezető rektora segített megismerkedni a múlttal és annak jelenre is kiható tanulságaival.

Délután Koppándi Botond előadása révén ízelítőt kaptunk az új homiletika térhódításáról. Nagytiszteletű tanárunk Paradigmaváltás(ok) az igehirdetésben. Mi fán terem az Új Homiletika? címmel tartotta meg prezentációját.

A délután folyamán kezdhettük el a valódi hídépítést is. Vegyes csapatokat alkotva bizonyítottuk be önmagunknak és egymásnak, hogy képesek vagyunk a jó és eredményes együttműködésre. Ezután főként felcsíki táncok és hagyományok felelevenítésével töltöttünk több időt anyaországi testvéreinkkel együtt. A táncházat követően a Németország és Magyarország közötti labdarúgó-mérkőzést vetítettük, ahol egy-szívvel-lélekkel szurkoltunk a magyar válogatottnak, majd együtt örültünk utóbbi dicsőséges győzelmének.

A második napon Kállay Dezső teológiai tanár tartott áhítatot. Lelkileg feltöltekezve vághattunk bele a városnézés rejtelmeibe, és csodálhattuk Kolozsvár belvárosának patinás épületeit. A nap folyamán a segesvári gyülekezet ifisei által szervezett szabadulószobás játék mérte meg kreativitásunkat, ügyességünket, problémamegoldó képességünket. A délután folyamán Andrei Imelda és az említett ifi néhány tagja mutatta be azt, hogy hogyan szerveződik és működik egy gyülekezeten belüli ifjúsági közösség, majd egy tanulságos fórumbeszélgetés alkalmával oszthattuk meg egymással tapasztalatainkat.

Ugyancsak a második nap délutánján került sor a hallgatói önkormányzatok elnökségi ülésére, tanácskozásunk során kijelöltük a következő évi találkozó szervezőcsapatát. A jakabi feltétel mellett 2023-ban a Budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetem folytatja a hídépítést, azzal az idén sem rejtett céllal, hogy hivatásunk hídjai szolidabb pillérekre támaszkodhassanak.

Vasárnap reggel imaközösségi alkalmon adtunk hálát Istennek velünk közölt szeretetéért. Ezt követte az úrvacsorával egybekötött akadémiai istentisztelet, ahol Kató Szabolcs teológiai tanár a prófétai szerepkör érdekében vállalt nehézségek fontosságát hangsúlyozva teljesített szószéki szolgálatot. „Egy kenyérben, egy pohárban csak testvérek osztoznak...” – így élhettük meg együtt és egyszerre az Istennel és egymással való közösséget.

Hálásan tekintünk vissza az elmúlt hétvégére. Mindenekelőtt az Úristennek mondunk köszönetet azért, hogy együtt lehettünk. Köszönjük a résztvevők aktivitását, és a szervezők fáradhatatlan munkáját. De nem feledkezhetünk meg rendezvényünk nagylelkű támogatóiról sem. Illesse köszönet a Magyar Református Egyház Generális Konventjét, házigazdánkat, a KPTI-t, az Intézetet fenntartó egyházkerületeket és a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző és Zeneművészeti Karát.

Telegdi István
ifjúsági elnök

Füstös Paul-Gabriel
ifjúsági elnökhelyettes

(A fényképeket Rácz Dávid készítette.)