Tájékoztató a 2023. évi Magyar Állami támogatás felhasználásáról és az általa elért eredményekről

A Magyar Kormány 2011/12/9-én nyilvánította Nemzeti Jelentőségű Intézménnyé a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetet. Azóta a normatív támogatás összege évről-évre növekvő tendenciát mutat.


A Magyar Kormány 2011/12/9-én nyilvánította Nemzeti Jelentőségű Intézménnyé a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetet. Azóta a normatív támogatás összege évről-évre növekvő tendenciát mutat.

A 2023. évben a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet főállású alkalmazottainak bérköltségeit nagyobb részben a Magyar Állam támogatásából fedeztük, amelyet a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. révén juttattak egyetemünknek.

A támogatás nagy terhet vesz le a fenntartó egyházaink válláról, amelyek nagy erőfeszítést tesznek annak érdekében, hogy a közös protestáns lelkészképzést fenntartsák és működtessék.

A folyó évben, havonta átlagban mintegy 60 főállású vagy másodállású alkalmazott bérének a részfedezete vált lehetővé a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával. Ezáltal mintegy 129 református, unitárius és evangélikus teológushallgató képzése valósulhatott meg. 2023-ban 23 hallgató szerzett licenciátust, míg 22 hallgató magiszteri diplomát, és lett segédlelkész.

Rácz Levente Zoltán
gazdasági igazgató