A 66. életévét betöltött Juhász Tamás köszöntése

A 66. életévét betöltött ünnepeltet először a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet rektora, dr. Rezi Elek köszöntötte. Laudációt mondott dr. Pásztori-Kupán István, a rendszeres teológiai tanszék vezető tanára.


Juhász Tamás 1946. január 23-án született Kolozsváron, itt végezte középiskolai tanulmányait is. 1963 és 1967 között a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet hallgatója volt, ahol megszerezte alapfokú teológiai képesítését. Az 1967–1968-as tanévben a bukaresti Ortodox Teológiai Intézetben folytatott elmélyítő jellegű tanulmányokat, amelyet követően 1968 és 1970 között a Protestáns Teológiai Intézetben magiszteri tanfolyamon vett részt. 1970 és 1974 között a Nagyenyed melletti Lőrincrévén, 1974 és 1984 között pedig a Kolozs megyei Detrehemtelepen végzett lelkipásztori szolgálatot. 1977–1978-ban a münsteri Karl-Wilhelm Universität hallgatója volt. 1983-ban a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben védi meg doktori dolgozatát, melynek címe A Heidelbergi Káté teológiai tanítása. 1984-ben kezdi el tanári munkásságát a KPTI rendszeres teológiai tanszékén, ahol a teológiai enciklopédia, filozófiai bevezetés, vallásfilozófia, hitvallásismeret, szimbolika, dogmatika és etika tárgyakat oktatja. Laudációjában dr. Pásztori-Kupán István kiemelte, hogy a Heidelbergi Káté iránti szeretete végigkísérte Juhász Tamás egész pályafutását: nem egyszer mondta, hogy aki a Kátét becsületesen megtanulja, az nem követhet el eget rengető dogmatikai hibákat.

A 66. életévét betöltött ünnepeltet először a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet rektora, dr. Rezi Elek köszöntötte, aki Juhász Tamás hitvallásos elkötelezettségét és népe iránti szeretetéből fakadó erős identitástudatát méltatta.

Laudációt mondott dr. Pásztori-Kupán István, a rendszeres teológiai tanszék vezető tanára, aki beszédében megemlékezett Juhász Tamás egyházi és a teológiai tudományos élet terén kifejtett tevékenységéről, valamint a diákok életében fölvállalt nevelői munkájáról. Pásztori-Kupán István a nyugalomba vonuló tanártárs köszöntésére tartogatta az ünnepi alkalom egyik meglepetését, a Niceai-Konstantinápolyi hitvallás énekverses adaptációjának ősbemutatóját. A Balassi Bálint Hymnus secundus ad Deum Filium énekének dallamára írt hitvallást a Teológiai Intézet kórusa mutatta be a Kolozsvári Zeneakadémia diákjainak hangszeres kíséretében, Benkőné Zonda Tímea vezényletével.

Juhász Tamás tiszteletére egy emlékkötet is készült, amelyben közreműködtek a KPTI tanárai illetve az ünnepelt hazai, anyaországi és külföldi barátai, kollégái. A kötetet dr. Kállay Dezső mutatta be, utalva a 22 tanulmány erősen szerteágazó tartalmára. E szerteágazó tartalom az ünnepelt teológiai érdeklődésének sokszínűségét mutatja, s így személyében személyében mégis egyetlen egységnek tekinthető.

Az Szenátus nyílt ülésének keretében beszédet mondott Dr. Juhász Tamás is, aki a rá jellemző szellemességgel emlékezett meg életének erről a szakaszáról, és szólt arról az igen komoly feladatról, amely a történetietlenség mítoszából kiábrándult teológiát művelő, útkereső nemzedék előtt áll.

A nyílt ülés közös ebéddel zárult.