Az Európai Egyetemek Szövetsége véglegesítette intézeti jelentését

A PTI-ben a minőség az intézmény létének és küldetésének alapvető részét képezi, s az akadémiai közösségi lét itt kézzelfogható valóság - hangzik az EUA következtetése.


A PTI kis intézmény, amelynek világos küldetése van, és olyan vezetőséggel, alkalmazotti körrel és diáksággal rendelkezik, akik elkötelezettek e küldetés megvalósítása iránt. Ami a PTI fennmaradását, működését és működési feltételeinek javítását illeti, létfontosságú az Intézetet fenntartó egyházak támogatása. Ugyanakkor az egyházak támogató és a végzős hallgatókat alkalmazó kettős szerepköre biztosítja a folyamatos diákáramlást az oktatástól az alkalmazásig.

A PTI igyekszik teljesíteni a felsőoktatási intézmények mindhárom általános célkitűzését, úgymint oktatás, kutatás és társadalmi hasznosság. A PTI olyan intézmény, ahol a minőség létének és küldetésének alapvető részét képezi, s ahol az akadémiai közösség ("universitas magistrorum et scholarium") kézzelfogható valóság, és ahol a "diákközpontú tanulás" gondolatát naponként gyakorlatba ültetik.

Ugyanakkor a PTI-nek jelentős korlátokkal is szembe kell nézni, mint korlátozott pénzügyi források; bürokratikus és merev működési struktúrák, amelyek egy kisméretű felsőoktatási intézmény esetében alkalmatlannak bizonyulnak; a romániai hitéleti képzést biztosító intézményekkel kapcsolatos felsőoktatási törvény kétértelmű fogalmazási formái; a hazai és európai kutatási források lehívásához szükséges tapasztalat és kapacitás hiánya.

A jelentés teljes szövege angol nyelven ezen a linken olvasható.