Felvételi teológiai magiszterképzésre a 2015-2016. akadémiai évre

Az Intézet felvételi vizsgát hirdet a 2015-2016. akadémiai évre református, evangélikus és unitárius teológiai magiszterképzésre. A felvételi vizsga időpontja: 2015. július 2.


Időpontok és helyszín

 • Tanulmányi terv leadási határideje: 2015. június 25., csütörtök 12:00 óra.
 • Beiratkozás a magiszteri felvételire: július 2, csütörtök, 9:00 óra.
 • Magiszteri felvételi vizsga: július 2, csütörtök, 11:30 óra.
 • Helyszín: 101-es tanterem

A beiratkozáshoz szükséges iratok

 1. beiratkozási kérés;
 2. személyazonossági igazolvány másolata;
 3. középfokú nyelvvizsgát igazoló oklevél;
 4. tanulmányi terv (4-5 oldal) a választott téma relevanciájáról (a szaktanárral történő egyeztetés, megbeszélés alapján).

A vizsga menete

A magiszteri vizsga a magiszteri tanulmányok ideje alatt kidolgozandó tanulmányi terv szóbeli bemutatásából áll. A jelölt a szakbibliográfia alapján válaszol a bizottság által megfogalmazott kérdésekre.

A tanulmányi terv elkészítésének főbb szempontjai

A tanulmányi tervet az alábbi szempontok figyelembe vételével kell összeállítani.

 • A kutatás témája
 • A témaválasztás megindoklása
 • A kutatás célja
 • A probléma jelentősége
 • A kutatás módszere
 • Elméleti megalapozás
 • Kutatási ütemterv
 • A kutatás várható eredményei és gyakorlati felhasználhatósága
 • A kutatás továbbfejlesztési lehetőségei
 • Könyvészet

Értékelés

 • a négy év tanulmányi átlaga 25%
 • a licenc vizsga általánosa 25%
 • a felvételi jegy 50% (a tanulmányi terv és a válaszok értékelése)
 • A bejutás alsó határa a 7.00 általános.

További tájékoztatást a szaktanárok adnak.