Beszámoló a Protestáns Erdély című egyháztörténeti konferenciáról

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet egyháztörténeti tanszéke által szervezett Protestáns Erdély című konferencia mind az előadókat, mind a résztvevőket tekintve nagyfokú érdeklődés mellett zajlott.


A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet egyháztörténeti tanszéke 2016. április 15-re konferenciát hirdetett meg az erdélyi protestáns egyházak (református, unitárius és evangélikus) történtét kutatók számára. A konferenciát a Protestáns Teológiai Intézet nevében Kolumbán Vilmos József szervezte meg és hívta össze azzal a céllal, hogy lehetőséget biztosítson az erdélyi protestáns egyházak múltjával foglakozó kutatóknak eredményeik bemutatására. Annak ellenére, hogy ilyen jellegű konferenciára korábban nem került sor, a jelentkezés várakozáson felüli volt. 29-en jelezték részvételüket, további két kutató egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni, de előadásaikat, beszámolójukat elküldték a szervezőnek. A hazai egyháztörténészeken kívül négy előadó külföldről volt: Szabadi István és Baráth Béla Levente Debrecenből, Korányi András Budapestről, Lévai Attila pedig Komáromból.

A konferencián elhangzott előadások elsősorban a 17–20. századi tematikájúak voltak, ezen belül a prezentációk többsége 18. és 20. századdal foglalkozott. Nem a véletlen műve a 18. és 20. század egyháztörténete iránti érdeklődés, ugyanis ennek a két évszázadnak az eseményei a legkevésbé ismertek, s ennek feltárására indította az egyháztörténeti tanszék évekkel ezelőtt azt a kutatási projektjét, amelynek gyümölcsei most értek be. Úgy a 18. századi, mint pedig a 20. századi jellegű előadások arról tanúskodnak, hogy az egyháztörténeti tanszéken folyó forrásfeltárás és forráskutatás igen komoly eredményeket ért el, a kutatók-előadók kivétel nélkül a szakmai elvárás csúcsát képviselték, így kutatásaik nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is megállják a helyüket.

A 20. századi tematikájú előadások elsősorban a két világháború közti református egyház történetének egy-egy részletét mutatták be, de a második világháború utáni egyháztörténet tárgyköréből is hangzottak el érdekes előadások. A 18. századdal foglalkozó kutatók a már „szokásosnak” nevezhető kutatásukat mutatták be: a forrásfeltárás eredményeként egyre jobban körvonalazódó az egyházmegyei vizitáció történetét, illetve az ebből származó, református egyház hétköznapjait feltáró hiteles egyháztörténetét. Ugyancsak ennek a forrásfeltárásnak köszönhető a konferencián elhangzott három művészettörténeti tárgyú előadás is. Ezek közül kettő a klenódiumokkal, egy a textíliákkal foglalkozott.

Ilyen jellegű konferencia korábban nem volt, ezért is volt meglepő az átlagon felüli érdeklődés. A konferenciára előadói minőségben bejelentkezők nagy száma arról győzte meg a szervezőt, hogy ilyen jellegű szakmai műhelykonferenciára igény van, ezért szeretné a szakmai megmérettetést állandósítani. Az idei konferencia előadásaiból kötetet szerkesztünk, amelynek megjelenése az év végére várható.

Kolumbán Vilmos József