Csendesnapok 2017

„Adj már csendességet”- csendült fel az ének a díszteremben, s ezzel kezdetét vette a 2016-2017. második félévének csendesnapi programja, amelyre igazán szükségünk volt az elmúlt hetek izgalmai, éjt nappallá tévő fáradtságos időszaka után.


„Adj már csendességet”- csendült fel az ének a díszteremben, s ezzel kezdetét vette a 2016-2017. második félévének csendesnapi programja, amelyre igazán szükségünk volt az elmúlt hetek izgalmai, éjt nappallá tévő fáradtságos időszaka után. Jó volt kissé elcsendesedni, az Úrra tekinteni, s hálát adni a mögöttünk álló vizsgaidőszak és pótvizsgaidőszak véget éréséért, bármilyen is legyen annak kimenetele.

Hálával vagy kérdésekkel a szívünkben állhattunk meg Isten előtt, s hallgathattuk az előadásokat, a zongorával kísért gyönyörű énekeket és az áhítatokat. A pénteki nap fő témája a misszió volt. Az áhítat a missziói parancsból merített gondolatokkal biztatott, bátorított és késztetett minket az Isten keresésére. Az áhítaton felmerült az a kérdés, hogy mit jelent ma tanítványnak lenni. Ismerősen hatott a válasz, tanítványnak lenni azt jelenti, hogy hajlandóak vagyunk a tanulásra, nyitottak vagyunk az új helyzetekre. Ez a gondolat a nap többi részében is több ízben felmerült.

Az áhítatot koncert követte, előadó Toró Árpád és Ilyés- Benczédi Zsolt volt. Majd Visky István lelkipásztor A média, mint a misszió lehetősége és akadálya című előadása során felvázolta előttünk azt, hogy a média, legyen az keresztyén lap, újság vagy televízió, nem alkalmas a misszió végzésére, mivel éppen azokat az embereket nem tudja megcélozni, akiket kellene. Ez a törekvés inkább az emberek lelki megerősítését szolgálja semmint emberek megnyerését a Krisztusnak. Akkor mit tehetük?- merült fel bennünk a kérdés, milyen eszközökkel szolgálhatnánk Isten országának a terjedését? A válasz egyszerűen hangzott, képes beszéddel éljük életünket. Mit értsünk ezen? Azt, hogy olyan életet éljünk, ahol nem csak szájjal, hanem cselekedetekkel is az Urat szolgáljuk. Azt, hogy a Krisztust követő élet nem ér véget a templomban, hanem onnan kilépve kezdődik el igazán.

Az első napi program Kató Béla püspök úrral folytatott beszélgetéssel ért véget, amely nagyon családias hangulatban zajlott. Betekintést nyerhettünk a püspök úr mindennapi életébe, céljaiba, s megtudhattunk néhány részletet a teológus Kató Béláról is.

Szombati napunkat bibliaórával kezdtük, amit két előadás követett. Tussay Szilárd az Erdélyi Református Egyházkerület ifjúsági referense a Mozgalomépítés a fiatalok körében címmel tartott előadást, míg Püski Dániel, debreceni református lelkipásztor A fiatal felnőtt korosztály egyéni igényei a vallásosság megélésében témáról beszélt. Mindkét téma számos érdekes információval szolgált, amelyeket hasznosítani tudunk majd jövendőbeli lelkipásztori szolgálatunk során.

Az előadásokat áhítat követte, amelyen Tóth Zoltán evangélikus-lutheránus alesperes tolmácsolta Isten igéjét.

Az eseménysort a csendesnap fénypontja, a szeretetvendégség zárta, ahol ízletes falatokat fogyaszthattunk el. Istennel való csendesség, jókedv, családias hangulat, nevetés, finom falatok. Ezek vártak bennünket ezen a hétvégén.

Isten iránti hálával tartozunk, hogy ezt is sikerült megélnünk és átélnünk, és most már feltöltődve, reménnyel a szívünkben indulhatunk neki az előttünk álló következő félévnek.

Okos Rebeka Júlia, II. éves hallgató