Csokonai Vitéz Mihály

Jelen könyv egy korszerű Csokonai-portré megrajzolására törekszik. Mint a szerző írja: "Csokonai megértéséhez a leghosszabb út látszik a legrövidebbnek: a költői világkép egészének a feltárása. . Három fő fejezet három alapvető szempont szerint kíséri végig Csokonai pályáját, költészetének vonulatait. Az elsőben a boldogság és az erkölcs összefüggéseire koncentrálunk, igyekezvén felmutatni a két fogalom közötti fokozatos hangsúlyváltást. A másodikban a nemzetről és kultúráról alkotott elképzelését, azok új minőséggé való összeforrását próbáljuk meg érzékeltetni.

Subscribe to Csokonai Vitéz Mihály