liberalizmus

A bibliatudománnyal kapcsolatos ellentétes nézetek két „táborra" osztják a keresztyénséget: a modern biblia tudomány pártolóira és ellenzőire. E két tábor elhatárolódik egymástól, de nagyobb részt egymás mellett él. Ez elidegenedéshez, fenntartásokhoz vezet a keresztyének között, és ellenségképeket gerjeszt. Miként volna lehetséges, hogy ilyen ellentétek közepette erősödjék a keresztyének egymáshoz tartozásának érzése, és előbbre jusson magának a keresztyénségnek az együttes megújulása? Van- e lehetőség a keresztyénség e megosztottságát megszüntetni?

For over a generation, conservative religion has seemed dominant in America. But there are signs of a strengthening liberal religious movement. For it to flourish, laypeople need a sense of their theological heritage. A House for Hope lays out, in lively and engaging language, the theological house that religious liberalism has inherited—and suggests how this heritage will need to be spiritually and theologically transformed.

Subscribe to liberalizmus