Lelkészi kompetenciák feltérképezése

Mindig aktuális egy képzés modern kihívásokhoz történő újragondolása. Ez alól a teológiai képzés sem kivétel. Egy megalapozott tanmenet pedig csak a kimenet felől fejtheti vissza azokat a kompetenciákat, amelyeket a képzésben kialakítani szeretne. Jelen esetben ez azt jelenti, hogy az Egyház, annak lelkipásztorai kell megfogalmazzák, milyen készségek elégségesek, és milyen új területen lenne szükségük támogatásra. Ennek felmérésére a szociológia módszertana ad eszközöket. Szükség van tehát egy szakszerű felmérésre e téren. A projekt a Valláskutató Intézet munkatársaival (Kiss Dénes, Bálint Róbert Zoltán) együtt egy a lelkipásztori kompetenciákat, a lelkipásztori feladatokat, hiányterületeket felmérő kutatásra végzésére irányul. Ennek részeként kvalitatív és kvantitatív módszerekkel mérjük fel a protestáns lelkipásztorok véleményét a témakörben: szakértői interjúk, fókuszcsoportos beszélgetések, kérdőívezés. A kutatás eredményei egy tanmenetreform alapját képezhetik.

Kutatási eredmények (Előadások)