Temetésekkor használt énekeskönyvön kívüli énekanyag feltérképezése Erdélyben és Partiumban

A jelenkori népi vallásosság egyik feltérképezésre váró része az az énekanyag, amit a gyülekezetek virrasztóban, a temetésen illetve esetenként a halotti torban énekelnek, de amelyek nincsenek benne a Magyar Református Énekeskönyvben. Projektünk hosszú távú célja a Romániai Református Egyház gyülekezeteinek feltérképezése a temetéshez kapcsolódó énekanyag szempontjából. A munka első része az énekeskönyvön kívüli énekek szöveg- és dallamanyagának begyűjtése és rögzítése hanghordozóra, illetve írásban. Ezzel egyrészt szeretnénk megőrizni ezt az énekanyagot. Másrészt szeretnénk megvizsgálni, hogy milyen teológiai és hitvallásbeli állásfoglalást tükröznek ezek az énekek a halál, a feltámadást és az örök élet kérdéskörét illetően. A munka második fele tehát a begyűjtött énekek szövegeinek elemzése és, amennyiben lehetséges, összehasonlítása tájegységenként, hogy a hasonlóságok illetve eltérések megállapíthatók legyenek.

Kutatási eredmények (Előadások)