A Septuaginta: létrejötte, jellegzetességei és jelentősége