Eszkatológia és közösségi problémák a tesszalonikaiakhoz írt levelekben. Tartalmi és bevezetéstani kérdések

Olvasmány: