Isten országa: Jézus prédikálásának középponti eleme; az eljövendő jelenvalósága

Sz3. A fontosabb újszövetségi kéziratok és a kanonizálás folyamata

Olvasmány: