A szenvedés problémája mint apologetikai kérdés IV.

1. A rossz problémájára adott elméleti válaszlehetőségek elutasítása: Immanuel Kant (relativizálás, instrumentalizálás, moralizálás)
2. Nyitás a gyakorlati-autentikus teodicea felé
3. A gyakorlati teodicea élete
a. A bűnbocsánat elnyerése és gyakorlása
b. A nyelv tehetetlenségétől a Lélek hatalmáig

Szeminárium - Szabó Magda istenhite

Olvasmány: