Pünkösdi konceptus

Legátusi ajánlólevél
De ha Annak a Lelke lakik bennetek, a ki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, a ki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által.) (Róm 8,9-11)

A népszámlálási kérdőív kitöltése azzal kezdődik, hogy meg kell nevezzed, kivel laksz egy háztartásban, és milyen kapcsolat van az egy háztartásban élők között. Mai alapigénk egyfajta ilyen felmérés, ki lakik a te házadban és milyen ház az, amiben te laksz?

A népszámlálásnál egy egész oldalnyi kérdés foglalkozik a lakással, hány négyzetméter, milyen építésű, milyen a fűtés, van-e szigetelés, megvannak-e a tisztálkodáshoz szükséges alapfeltételek? A mi testünk is egy épület. A ti testetek a Szentlélek temploma. (1Kor 3,16) Nem is egyszerű ház, hanem templom. Isten háza. De nem úgy tűnik, hogy komolyan vennénk ezt a tanítást. Hányféleképpen pusztítjuk magunkat, egészségtelen életmóddal, életvitellel, önpusztító magatartással.

A megújulás kérdése visszavezethető erre a kérdésre, hogy kivel laksz egy házban. Kit engedsz be a házadba, a belső szobádba, kit hívsz be az életedbe?

Ha kilépünk abból a burokból, amiben vagyunk az egyházban, akkor megtapasztaljuk azt, hogy sokféle lélek munkálkodik ebben a világban. De csak egy Lélek az, aki feltámasztotta Jézust a halálból. És így szorosan összekapcsolódik a Feltámadás ünnepe a Pünkösd ünnepével. Sokan hisznek valamiféle lélekben, ami e Föld fölött lebeg, de Jézus feltámadását már kevesebben hiszik. Pedig csak ez a Lélek, Isten Lelke képes arra, hogy minket megújítson. Megelevenítsen. És ez a megújulás mindig egy belülről kezdődő megújulás. Így van ez az emberi egyéni életünkben és így van az egyházunk életében is. Sosem a külső formák, keretek megváltoztatásával kezdődik egy élet, egy egyház megújulása, hanem belülről, a Lélek munkája által. Ez a mi nagy vígasztalásunk, lehetőségünk, reménységünk.

Hálásan köszönjük a gyülekezetek legátust fogadó szeretetét, áldott ünnepet kívánok!

Kolozsvárt, 2022 pünkösdjén a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tanári karának nevében

Sógor Árpád ifjúsági lelkész