Középkori eredetű nagyheti énekek továbbélése az erdélyi református egyházközségekben

Kurta József: Középkori eredetű nagyheti énekek továbbélése az erdélyi református egyházközségekben. In: S. Laczkovits Emőke – Szőcsné Gazda Enikő (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében. 2007. 231-238