Adatok a református egyházközségi könyvtárak kialakulásának történetéhez Erdélyben - I. Rákóczy György könyvadományai

Kurta József: Adatok a református egyházközségi könyvtárak kialakulásának történetéhez Erdélyben - I. Rákóczy György könyvadományai. In: Bernád Rita szerk. (szerk.): Egyházi gyűjtemények szolgálatában A gyulafehérvári millenniumi konferencia tanulmánykötete. Kolozsvár: 2010. 45-50