Liturgikaoktatás a kolozsvári Református Theologiai Fakultáson (1895–1948)

Kurta József: Liturgikaoktatás a kolozsvári Református Theologiai Fakultáson (1895–1948). In: Kolumbán Vilmos József (szerk.): A reformáció öröksége. Egyháztörténeti tanulmányok. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 24. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2018. 186-202