Mint ágak közt a fény

Czire Szabolcs: Mint ágak közt a fény. Budapest: Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete 2020. 208 old.