Egy beiratkozási anyakönyv tanulságai: A kolozsvári Református Teológiai Fakultás hallgatói 1895–1948

Ősz Sándor Előd: Egy beiratkozási anyakönyv tanulságai: A kolozsvári Református Teológiai Fakultás hallgatói 1895–1948. In: Református Szemle 111.4 (2018), 436-448. pp.