Pataki István (1650 k. – 1705 k.) a „Haldokló Erdély” lelkésztársadalmának reprezentatív alakja

Ősz Sándor Előd: Pataki István (1650 k. – 1705 k.) a „Haldokló Erdély” lelkésztársadalmának reprezentatív alakja. In: Szávay László (szerk.): Vidimus enim stellam eius.... Károli könyvek tanulmánykötet. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem 2011. 312-322