A történelmi Küküllői Református Egyházmegye egyházközségeinek történeti katasztere, II. 1648–1800. Désfalva–Kóródszentmárton

Buzogány Dezső, Ősz Sándor Előd, Tóth Levente: A történelmi Küküllői Református Egyházmegye egyházközségeinek történeti katasztere, II. 1648–1800. Désfalva–Kóródszentmárton. Fontes Rerum Ecclesiasticarum in Transylvania 1. Kolozsvár: Koinónia Kiadó 2009. 2. köt. 1 old. ISBN 9789737605764