A Hunyad-Zarándi Református Egyházmegye Parciális Zsinatainak végzései: 1686-1718, 1810-1815

Buzogány Dezső, Ősz Sándor Előd: A Hunyad-Zarándi Református Egyházmegye Parciális Zsinatainak végzései: 1686-1718, 1810-1815. Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 4. Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 2007. 1. köt. 1 old. ISBN 9789737971326