Szenci Molnár Albert és a Vizsolyi Biblia új kiadásai - Előzmények és fogadtatás

P. Vásárhelyi Judit: Szenci Molnár Albert és a Vizsolyi Biblia új kiadásai - Előzmények és fogadtatás. Historia Literaria 21. Budapest: Universitas Kiadó 2006. 245 old. ISBN 9789639671034

Hivatkozó kurzus