Kutatási beszámoló a János Zsigmond Unitárius Kollégium és a Székelykeresztúri Unitárius Gimnázium diákjainak iskolájukhoz kapcsolódó érték-, attitűd- és klímavizsgálatáról

Czire Szabolcs: Kutatási beszámoló a János Zsigmond Unitárius Kollégium és a Székelykeresztúri Unitárius Gimnázium diákjainak iskolájukhoz kapcsolódó érték-, attitűd- és klímavizsgálatáról. In: Popa Márta (szerk.): Kolozsvári János Zsigmond Kollégium Évkönyv. 2008. 83-111