Tanítástanulási és tanulástanítási alapismeretek

Barabási Tünde: Tanítástanulási és tanulástanítási alapismeretek. Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Kiadó 2008. 200 old.

Hivatkozó kurzus