Harc a tiszta evangéliumért. Kétszáz esztendő az erdélyi református egyház életéből, 16-17. század

Buzogány Dezső: Harc a tiszta evangéliumért. Kétszáz esztendő az erdélyi református egyház életéből, 16-17. század. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 6. Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 1999. 178 old.. ISSN 1454-0347