Imádságos könyv

Vári Albert: Imádságos könyv. Torda: , 1925. 7 old.