A magyar református imádság a XVI. és XVII. században

Incze Gábor: A magyar református imádság a XVI. és XVII. században. In: Theológiai Szemle 31 (1931), 5-199. pp.