Kapcsolódó tanulmányok

Visky Sándor Béla

 1. Visky Sándor Béla: "Vagy nem tudjátok...?" Számadás arról, ami a keresztségben elsődleges és másodlagos. In: Szilágysági Református Naptár 2024 (2023), 45-50

Kállay Dezső

 1. Kállay Dezső: A Lélek élet (Róm 8,9–11). In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 95-121
 2. Kállay Dezső: Keresztség és új élet (Róma 6,3-11). In: Igazság és élet 10 (2016), 373-385
 3. Kállay Dezső: A Római levél záró doxológiája. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4 (2013), 53-75
 4. Kállay Dezső: Két levél, egy szerző? Róm 6 és Kol 2 formai és tartalmi összefüggései. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 111-129
 5. Kállay Dezső: Megigazulás, hit, új élet. In: Peres Imre (szerk.) Kezdetben volt az Ige. Tanulmánykötet Lenkeyné Semsey Klára tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából (Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2010), 77-95

Papp György

 1. Papp György: Kálvin, az egyházatyák, a nők és a keresztelési jog. In: D. Tóth Judit (szerk.), Papp György (szerk.) Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában (10538) (Sárospatak: Hernád Kiadó 2019), 48-63

Czire Szabolcs

 1. Czire Szabolcs: Justification as Key Concept of Reformation’s Interpretation of Romans from the "New Perspective on Paul". In: Benyik György (szerk.) Interpretation of the Letter to the Romans (Szeged: JATE Press 2018), 81-92

Rezi Elek

 1. Rezi Elek: Néhány szempont a keresztség unitárius teológiai értelmezéséhez. In: Keresztény Magvető 112 (2006), 24-33

Adorjáni Zoltán

 1. Adorjáni Zoltán: Róm 12,6–8 fordítása. In: Református Szemle 75 (1982), 57-59
 2. Adorjáni Zoltán: Róm 8,2 fordítása. In: Református Szemle 73 (1980), 194-194